Historiek

In 1968 traden Erik Balliu en Johan Baele in een samenwerkingsverband dat later omgedoopt werd tot Bureau voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening, kortweg BARO genoemd. Het bureau werd gerenommeerd als multidisciplinair team via wedstrijden en realisaties in binnen- en buitenland. De vroege BARO is vooral bekend geworden met realisaties in ‘brutalistische stijl’.

In 1979 werd de fakkel overgenomen door André Bauwens. In 1991 werd de samenwerking geofficialiseerd in een cv en sinds maart 2010 worden de activiteiten van BARO verder gezet in twee architectenvennootschappen: Architectenbureau Baro Consulting en Architectenbureau Baro Architectuur. Naast André Bauwens wordt het bureau nu ook geleid door Geert Willemyns, Klaas Van de Sompel en Feije Gijsen.

Binnen Baro zijn de afgelopen 40 jaar tal van projecten gerealiseerd in verschillende werkdomeinen. Momenteel realiseert Baro voornamelijk projecten voor openbare opdrachtgevers, met een belangrijk projectenpakket in de onderwijswereld.

   

arch. Baele & arch Balliu : privéwoning Gent (1967), privéwoning met winkel Gent (1968), Mecapneumatics Gent (1969)

Naast diverse projecten voor de Vrije Universiteit Brussel – waar Baro van bij het prille begin heeft meegewerkt aan het Masterplan voor de campus Oefenplein – werkt het team momenteel aan het ontwerp en de realisatie van een divers gebouwenpatrimonium. De afgelopen jaren werden een aantal schoolprojecten opgeleverd, waarvan het belangrijkste het Open Leercentrum op de campus Schoonmeersen voor Hogeschool Gent.

De belangrijkste projecten die de laatste jaren werden opgeleverd zijn de bouw van 2 kinderdagverblijven met buitenschoolse opvang voor het OCMW Zelzate, 25 sociale appartementen voor de huisvestingsmaatschappij Scheldevallei, een grondige renovatie van de keuken- en restaurantinfrastructuur voor de Hotelschool Wemmel, het ontwerp van een derde vleugel van het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke,

de bouw van een complex van 63 service flats, burelen voor Politie en VDAB en een kinderdagverblijf te Boom (Brandpunt Boom), een nieuw kantoorgebouw aan de Zavel te Brussel en de restauratie van de Gentse Boekentoren (team met Paul Robbrecht, SumProject en Barbara Vander Wee Architects).

 

Openleercentrum Hogent, campus VUB Etterbeek - restaurant & labogebouw en leslokalencomplex

Dit opdrachtenpakket wordt aangevuld met diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten in de woningbouw.    Baro kiest bewust voor een diversiteit aan opdrachten, zowel naar schaal als naar programma, omdat vanuit de onderlinge kruisbestuiving en de open visie er op elk vlak rijkere en boeiender projecten gerealiseerd worden.

Vanuit de dagelijkse praktijk met de bouwrealiteit en de jarenlange ervaring is Baro de laatste jaren ook uitgegroeid tot een bureau voor consulting op diverse vlakken: Veiligheidscoördinatie, bemiddeling in expertises, advies bij patrimoniumbeslissingen, algemeen en technisch advies in de bouwwereld. In alle adviezen werkt baro constructief mee in een lange termijnvisie en op basis van professionele studie.

Baro werkt van bij de oprichting voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Baro is in verschillende werkdomeinen actief : In de collectieve, sociale en private huisvesting. In sportinfrastructuur, administratieve en culturele gebouwen. Baro heeft ook enkele belangrijke restauratiedossiers lopende.

        

Restauratie NTGent, interieur PAM Velzeke, Boekentoren Gent

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren