SOCIALE WONINGEN GENT

VML. 'DRUKKERIJ VAN MELLE' GENT

HET BOUWEN VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW MET 18 APPARTEMENTEN , 4 EENGEZINSWONINGEN EN 16 GESTAPELDE EENGEZINSWONINGEN

Laureaat wedstrijd

Het betreft de nieuwbouw van 38 sociale wooneenheden.
Het project is op te delen in 3 gebouwengroepen: een appartementsgebouw met 18 appartementen, 4 halfopen eengezinswoningen en 16 gestapelde eengezinswoningen. De positie en de volumes zijn bepaald door het verkavelingsplan en de voorschriften.

Het appartementsgebouw is symmetrisch vormgegeven, sober en rustig. Hier worden de appartementen gestructureerd rond een centrale circulatiekern. De detaillering van de gevels gebeurt door verschil in metselwerkverbanden (lijnen in rollaag metselwerk) en lijnen in prefabbeton als afdekking van de borstweringen en venstertabletten en dakranden. Ook de terrassen zijn afgewerkt met een borstwering in gevelmetselwerk. Er is een ondergrondse parking voorzien voor 22 wagens en er de fietsenstalling.

De halfopen woningen in gebouwengroep 2 zijn volgens het verkavelingsplan eerder klassieke woningen met elk een oprit, voortuinstrook en tuintje. Dit is ook zo overgenomen in het ontwerp.

Qua volumetrie nemen we voor gebouwengroep 3 een belangrijke keuze voor de richting van de hellende daken: Ze worden kops op de voorbouwlijn geprojecteerd i.p.v. langs waardoor het relatief grote bouwblok een veel kleinschaliger karakter verkrijgt. De verschillende woningen zijn zichtbaar in volumetrie. In plaats van een lang doorlopend zadeldak bouwen we 5 aparte daken, meer op schaal van de halfopen woningen aan de overzijde van de straat.

In het architecturaal concept werd een lange muur gecreëerd langs de voorgevels van gebouwengroepen 2 en 3 om een aaneensluitend rustig architecturaal geheel te creëren.

De gevels van de drie gebouwen zijn afgewerkt met klassiek gevelmetselwerk in gele kleur. Er wordt gewerkt met verschillende metselwerkverbanden om de gevels te detailleren.

 

Comments are closed.