LESLOKALENCOMPLEX VUB

NIEUWBOUW VAN EEN LESLOKALENCOMPLEX MET AUDITORIA EN LABORATORIA OP DE CAMPUS VUB TE ETTERBEEK.

Laureaat wedstrijd

Wegens de belangrijke groei van studenten op de campus van Etterbeek was de VUB eind jaren ’90 genoodzaakt om haar infrastructuur uit te breiden. In de wedstrijd benaderde architectenbureau Baro het ontwerp duidelijk vanuit de hele campus. De VUB had immers een snelle groei gekend aan de Pleinlaan in de jaren ’70 en ’80, waarbij diverse gebouwen van de verschillende faculteiten het masterplan stap voor stap invulden. Het centrum van de campus bleef tot eind jaren ‘90 echter een ondergrondse parking onder een té grote esplanade. Deze esplanade - die geconcipieerd was als verbindende schakel tussen de gebouwen, maar een duidelijk product was van de jaren ’70 met scheiding tussen voetgangersverkeer (op een sokkel) en gemechaniseerd verkeer (onder de sokkel) - was voornamelijk in zijn middelpunt te weinig geanimeerd om zijn rol op een goede manier te vervullen. Met de uitbreidingsplannen greep architectenbureau Baro de kans om de ‘missing link’ voor de campus te realiseren. Dit gebeurde op twee vlakken: (1) op het ruimtelijk-architecturaal vlak, door de perfecte inpassing, schaalgrootte en toegankelijkheid van de nieuwe gebouwen én de creatie van een amfitheater in open lucht als binding naar de groenzone en (2) op organisatorisch vlak, door het concentreren van leslokalen en auditoria op één centrale plek. Zo ontstaat er een duidelijk knooppunt voor alle studenten en docenten, wat ongetwijfeld positief is voor de onderlinge kruisbestuiving van de disciplines.

De uitbreiding omvat in hoofdzaak twee delen: (1) een sterk éénduidig volume voor de laboratoria en (2) een meer gedifferentieerde vleugel voor klaslokalen en auditoria. In het ontwerp wordt de schaalbreuk tussen de hoogbouw van de gebouwen F en G links en de lagere gebouwen B en C rechts op een schaalgevoelige manier opgevangen. Aansluitend met de hoogbouw wordt het nieuwe volume voor de labo’s ingeplant, dit is even hoog, maar door de beglaasde gevels, de hoekverdraaiing en het vierkantig plan, wordt een duidelijke schakel gemaakt naar de lagere gebouwen van de leslokalen. Het centrale element hier is het beglaasde atrium dat toegang geeft tot de nieuwe klaslokalen en auditoria. Deze laatste zijn ondergebracht onder de esplanade. De grote centrale trap in zichtbeton is een sterk architecturaal element dat alle niveaus op een duidelijke manier met elkaar verbindt. Op het eerste niveau is in een ellipsvormige ruimte de zaal voor academische zittingen ondergebracht en eveneens met het atrium verbonden. De vorm ervan benadrukt de specifieke functie en tegelijkertijd de dynamiek van de gehele compositie.

Het geheel wordt afgewerkt met een voorplein dat overloopt in een groen amfitheater dat de nieuwe pleisterplek wordt op zonnige studiedagen. De hele ontwikkeling wordt dan ook door iedereen als het nieuwe hart van de VUB-campus ervaren.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren