OLC GENT

OPENLEERCENTRUM - CAMPUS SCHOONMEERSEN HOGESCHOOL GENT.

Op de Campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent is een nieuw open leercentrum gebouwd op een centrale open plek tussen 2 grote gebouwen, het BME-gebouw en het CTL gebouw dat 120 meter verderop ligt. De nieuwbouw tracht deze 2 gebouwen fysisch te koppelen.

Het nieuwe gebouwencomplex ontwikkelt zich rond en langs een nieuwe beschermde binnenstraat die de belangrijkste slagader zal worden van de hele campus. Door de koppeling van het open leercentrum aan een centraal studentenrestaurant, een nieuw auditorium met 350 plaatsen, diverse onthaalfuncties en tal van studentenvoorzieningen wordt de centripetale kracht van het nieuwe complex onontkoombaar.

Het gebouwencomplex bestaat uit 2 lange blokken. Aan de noordkant zijn de grote bibliotheek- en leesruimtes ondergebracht op de eerste en tweede verdieping, met zicht op de groene binnenzone van de campus. Het zuidelijk blok biedt plaats aan de docenten- en studentenlokalen. Beide blokken zijn via 3 loopbruggen en circulatiekernen aan elkaar gebonden. Ondanks het omvangrijke bouwprogramma (meer dan 8000 m² bovengronds) wordt hierdoor toch een zeer open gebouw gemaakt op menselijke schaal. Door de ruimtelijke afsplitsing van enerzijds de bibliotheek- en leesruimtes en anderzijds de docenten- en studentenlokalen met de verbinding via passerelles wordt er steeds een ‘adempauze’ ingebouwd wanneer men van het ene blok naar het andere stapt, een moment van mentale en fysieke ontspanning. Bovendien worden op deze manier de stille werkruimtes van de ‘communicatie’-ruimtes afgescheiden en ontstaat er een constante visuele interactiviteit van het gebouw met zijn omgeving, in casu de binnenstraat.

In de grote bibliotheek- en leesruimtes is resoluut gekozen voor de optimale toevloed van natuurlijk daglicht in evenwicht met het vermijden van reflecties op beeldschermen. De noordgevel is opgebouwd uit een spel van beglaasde wanden en erkers, op de zuidgevel zijn verdiepingshoge glaspartijen die zicht geven op de binnenstraat en daktuinen. Op de zuidgevel - aan de binnenstraat - wordt direct zonlicht tegengegaan door de overkapping in een polyester gecoat pvc-membraan, daarenboven filteren de ranke stammen en het lichte bladerdek van de bomen (Gleditsia Triacanthos Inermis) het invallende licht naar de leeszalen toe.

 

foto's © BARO & Wouter Rawoens