UITBREIDING MUSEUM VELZEKE

UITBREIDING MET EEN DERDE VLEUGEL - PAM VELZEKE.

Laureaat wedstrijd

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een afwisseling van eerder grote open bebouwingen langs de Paddestraat en een rij kleinere woningen langs de Doolbosweg. Het museumcomplex zelf is doorheen de jaren via verschillende uitbreidingen gegroeid rond de Romeinse tuin. De gebouwen hebben elk hun eigen typologie.

Het talud op het betreffende perceel wordt hersteld. Er is een doorgang gemaakt in functie van de toegankelijkheid van het museum. Het talud wordt geprofileerd naar het terrein toe en er is een keermuurtje voorzien dat het binnenplein afsluit.

Het bestaande museumcomplex is uitgebreid met een derde vleugel.

De uitbreiding omvat een gebouw van 3 bouwlagen aansluitend aan de eerste vleugel en gelegen op het perceel naast huidige bebouwd perceel. Functioneel omvat de uitbreiding een nieuw inkomgeheel, bijkomende museumzalen voor tijdelijke en permanente tentoonstelling, een depotruimte en enkele kantoren voor medewerkers. De uitbreiding beslaat ongeveer 2.200 m².

Het nieuwe volume maakt maximaal gebruik van de bestaande topografie. Er is een hoogteverschil van +/- 7 meter tussen het gelijkvloers niveau van de huidige tweede vleugel en het niveau van de Paddestraat. De uitbreiding sluit op het hoogste niveau aan aan de huidige tweede vleugel en op het laagste niveau op het niveau van de Paddestraat. Niveau -1en -2 zijn dan ook voor het grootste deel in de helling van het terrein verzonken. De impact op de omgeving is dan ook relatief klein.

Functioneel is de inkom van het museum verplaatst naar de kant van de Doolbosweg/Provinciebaan in functie van de latere uitbouw van het archeologisch park.

foto's © BARO & Wouter Rawoens

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Comments are closed.