NTG GENT

RENOVATIE VAN HET STADSTHEATER NTG TE GENT.

Het oorspronkelijke gebouw werd in 1896 ontworpen door bouwmeester Edmond de Vigne. Het eclectisch bouwwerk was opgedeeld in drie afzonderlijke gebouwdelen die verticaal volledig van elkaar gescheiden waren. De bestaande schouwburg voldeed helemaal niet meer aan de noodzakelijke veiligheids - en uitbatingsnormen.
In 1979 reeds werd door A. Bauwens een algemeen voorontwerp opgesteld. Dit project werd in grote lijnen gerealiseerd en voor het eerst in 1994 grotendeels in gebruik genomen, waarbij de initiële ontwerpopties voor een goed functioneren tot nu toe niet gewijzigd moesten worden.

De KNS had te kampen met een zeer groot gebrek aan oppervlakte. De bestaande koetspoort werd mee ingenomen in het inkomgebeuren. De volledige aanleg van het voorplein werd medebepaald door de ontwerpers. Op het plein zijn in verschillende zones ‘aanpikpunten’ voorzien voor nutsvoorzieningen zodat er bij evenementen een interactie kan ontstaan tussen stadsplein en schouwburg. De schaal van de inkuiping van het plein, de fontein en het verplaatsen van het standbeeld heeft er voor gezorgd dat dit plein nu algemeen aangeduid wordt als de ‘living’ van Gent. Wat het gebouw zelf betreft werden onder meer de toneeltoren en de zijdelingse vestiaires verder uitgebouwd. Speciale aandacht werd hierbij besteed aan de 5de gevel (dakvlakken) gezien de toeristische inkijk van op de torens van de St.-Baafskathedraal en het Belfort.

Zoals hierboven vermeld is het gebouw verticaal in drie geledingen opgebouwd. Als ontwerper hebben we deze verticaliteit doorbroken door horizontale verbindingen te maken. De talloze niveauverschillen tussen deze 3 verticale geledingen hebben dit sterk bemoeilijkt. Er werden verschillende zoneringen gemaakt: publiekszone, zone voor theaterspelers, technici, gemengde zone en administratieve zone. Deze zoneringen bestaan steeds op alle verdiepingen; binnen eenzelfde zone verplaatst men zich dus steeds via de verticale circulaties, de verbinding tussen de verschillende zones verloopt horizontaal.

De volledige verbouwing verliep in verschillende fasen. Na de jaren van de grote verbouwingswerken gebeuren er nog steeds kleinere verbouwingen door Baro. De voorlopige laatste fase werd in de zomer van 2003 gerealiseerd met een uitbreiding van de keuken, gezien het succes van het café / foyer / restaurant en de publiek - private uitbatingsovereenkomsten. We blijven echter vaststellen dat het geheel blijvend gebruikt wordt zoals het werd geconcipieerd.

 

Comments are closed.