SPORTHAL NEVELE

  • Nevele 1
  • Nevele 2
  • Nevele 3
  • Nevele 4
  • 03 Blad _ Layout
  • 04 blad _ Layout

Visietekst wedstrijdontwerp : Een Nieuw Baken voor Nevele

Dit ambitieuze bouwproject mag niet verworden tot een doorsnee gesloten sportdoos.  We willen met dit bouwproject een meerwaarde bieden voor alle inwoners en bezoekers van Nevele.  Het multifunctioneel sportgebouw moet een baken worden ‘aan de overkant’.  Het Schipdonkkanaal heeft een deel van de gemeente letterlijk afgesneden van het centrum.  De voetgangers- en fietsersbrug is niet in staat de breuk van het oude stratenpatroon te herstellen.  De zone ten oosten van het Schipdonkkanaal – een vroeger deel van het centrum - is ingevuld met randfuncties (voetbalvelden, verouderde sportinfrastructuur en begraafplaats).  Horeca en winkels zijn er praktisch verdwenen.

Met het nieuwe Gemeentelijk RUP komt hierin een kentering.  Er komt niet alleen een woonuitbreiding die het oude oostelijke centrum moet versterken, er is ook plaats gemaakt voor een ambitieuze sport- en ontspanningspool.  De keuze was misschien een evidentie omwille van de ligging van het voetbalterrein, maar niettemin is ze strategisch heel erg belangrijk.  De sportinfrastructuur zal de centrumfuncties van Nevele weer meer in balans brengen én ze bovendien verweven met een belangrijke noord-zuid recreatie-as.  Het (al dan niet verbreedde) Schipdonkkanaal is immers veel meer dan een waterweg: het is de laatste jaren versneld uitgegroeid tot een interessante fietsersverbinding voor zowel wielertoeristen als andere recreatieve fietsers en het wordt een belangrijke ecologische verbindingscorridor.  Dit schept ook potenties voor Nevele en we willen hier met de bouw van het sportcomplex maximaal op inspelen.  We willen het kanaal in ons project niet zien als breuk, maar als verbindend element.

Het sportcomplex wordt een geanimeerd gebouw dat zich richt naar ‘de overkant’, naar het centrum van Nevele.  Het sociale epicentrum van elk sportcentrum blijft de kantine of de cafetaria.  Hier komen de sporters en supporters na de match verbroederen, hier komen squashers, klimmers, dansers, karatekids en badmintonspelers samen. De cafetaria is dan ook de plaats waar de verankering moet gebeuren.  We richten de cafetaria naar het centrum van Nevele, met zicht op de kerk.  Op deze manier wordt het sportcomplex visueel verbonden met Nevele, en maakt het er deel van uit.  Ook het zonneterras wordt gericht naar het centrum en naar het kanaal.  En omgekeerd, vanuit het centrum, eist het sportcomplex zijn plaats op: het wordt geen blinde doos, geen molog, die als veel te groot blok naast de nieuwe woonwijk wordt neergepoot, neen, het wordt een zacht lichtend baken dat zich op een menselijke schaal richt naar de nieuwe woonwijk.