SOCIALE WONINGEN GENT

BOUWEN VAN TWEE KOPGEBOUWEN VOOR SOCIALE BEWONING TE GENT.

De 2 kopgebouwen situeren zich in het ruimer stedenbouwkundig project ‘Bruggen naar Rabot’. Dit project voorziet onder meer een trambrug met aan de westkant het nieuwe gerechtsgebouw, het JOC en de herbestemming van de oude molens en aan de oostkant een sociaal woningblok aan de Blaisantvest, een winkelcentrum met parking en dit project voor 2 kopgebouwen aan de Biervlietstraat. Een park verbindt al deze ontwikkelingen met elkaar en loopt onder de trambrug door. In functie van de aanleg van de trambrug werden een aantal woningen gesloopt op de koppen van de bouwblokken “Biervlietstraat / Gasmeterlaan / Watervlietstraat” en “Biervlietstraat / Watervlietstraat / Ijzendijkestraat”. Hierbij werden alle woningen tot op een diepte van ongeveer 37 meter gesloopt. De nieuwe bouwlijn werd 20 meter naar achteren verschoven om de nodige afstand tot de trambrug te behouden.
Er zijn 2 kopgebouwen met 25 woonéénheden voor sociale bewoning gebouwd. Blok 1 - aan de Gasmeterlaan - telt 13 woonéénheden, blok 2 - aan de Ijzendijkestraat - telt 12 woonéénheden. De kopgebouwen sluiten de voornoemde bouwblokken opnieuw af. Beide gebouwen bestaan uit een voorblok aan de Biervlietstraat en uit aansluitende bouwvolumes in de kopse straten.
Het binnenblok is gemeenschappelijk voor de bewoners, hier bevindt zich de toegangstrap, de lift en een ruime fietsenstalling.
De gebouwen zijn opgericht in baksteenmetselwerk en voorzien van thermisch onderbroken aluminium buitenschrijnwerk. De gevel aan de gaanderij op de verdiepingen is uitgevoerd in een gevelpleister met lichte kleur.

foto's © BARO & Wouter Rawoens

 

Comments are closed.