RESTAURATIE VILLA ELZA

RESTAURATIE VAN VILLA ELZA OP DE ZEEDUIK TE WENDUINE.

Laureaat Open Monumentenprijs 2013

 

De tweelingvilla werd opgetrokken juist voor de Eerste Wereldoorlog – opgetekend door het kadaster in 1914- in opdracht van de heer De Bock en de heer Peeters, respectievelijk aannemer en handelaar te Schaarbeek. Qua vormgeving, indeling en volume sluiten deze woningen nog volledig aan bij de 19de-eeuwse architectuur.

RESTAURATIE VOORGEVEL :

De restauratie van de voorgevel behoorde tot de grootste uitdaging van het huidig restauratiedossier. Na het verwijderen van de verflagen en losse cementage werd duidelijk dat de gevel grotendeels opgebouwd is uit geprefabriceerde betonpanelen met gestileerd stucwerk, dat uitgevoerd is in rooskleurige cementmortel, vermoedelijk type Seifert.

Ontverven van de volledige voorgevel was een eerste stap om een goed beeld te krijgen van het noodzakelijke betonherstel. Proefname met fenolfthaleïne ter plaatse wees uit dat de gecarbonateerde zone achteraan de betonpanelen gelegen was.

Vanuit restauratieoogpunt, om de gestileerde gevel en gebeeldhouwde sierelementen maximaal te kunnen behouden, werden alle betonpanelen met zorg gedemonteerd om vanaf de achterzijde hersteld te worden. Na herstel werden alle panelen herplaatst en werden de voegen tussen de panelen en in de sierpleister hersteld met rooskleurige cementmortel overeenkomstig origineel. Enkel de zwaarst beschadigde kolommen van de erker werden vervangen door nieuwe betonkolommen afgewerkt met Seifert sierpleister.

Om het geheel aan herstellingen een egale aanblik te geven werd geopteerd de gevel te schilderen in siloxaanverf met lichtroze tint, maximaal aansluitend aan de originele gevelkleur. De witte voegen werden ingetrokken in de sierlaag maar herschilderd in wit ter benadrukking van het originele uitzicht als imitatie van een gevelafwerking in natuursteen. In het inpandige terras bleek de sierpleister in zeer goede staat zodat een minimum aan herstel uitgevoerd werd. De sierpleister is daar zandkleurig voorzien van rood-bruin voegpatroon.

Buitenschrijnwerk voorgevel :

Het buitenschrijnwerk werd maximaal behouden en enkel waar noodzakelijk gerestaureerd in atelier. Bestaande bovenlichten werden bewaard en zijn nog steeds voorzien van historische beglazing.

RESTAURATIE ACHTERGEVEL :

Het baksteenmetselwerk werd gereinigd met natte verzadigde stoom. Plaatselijk werd een minimum aan stenen vervangen en werd het voegwerk uitgeslepen en hervoegd met originele bastaard mortel. De voegen in de gladde strengpersteen waren dermate fijn, dat de uitvoering geen sinecure was. In de achtergevel werd het buitenschrijnwerk vervangen door nieuw houten schrijnwerk, gemaakt op atelier, naar origineel model.

BINNENSCHRIJNWERK :

Het binnenschrijnwerk was grotendeels verstopt onder witte latexverf. De resultaten van ontverven en opnieuw vernissen geeft het houtwerk zijn originele uitstraling terug, waardoor het interieur zijn originele karakter en grandeur terugvindt. Op alle verdiepingen straalt de originele pitch-pine warmte uit; de detaillering van het schrijnwerk komt opnieuw ten volle naar voren.

foto's © Wouter Rawoens en Onroerend Erfgoed

 

 

Comments are closed.