19 jaar ervaring

Architect en medevennoot Klaas Van de Sompel is als stagiair bij BARO gestart en heeft er sindsdien ook heel wat nieuwbouw- en verbouwingswerken gecoördineerd. Zo heeft hij o.a. een derde vleugel ontworpen voor het PAM te Velzeke. Naast werfleiding is Klaas Van de Sompel ook de eindverantwoordelijke voor de architecturale vormgeving binnen BARO.