• TEST
 • WONING S

  Nieuwbouw eengezinswoning in Deinze

 • KINDERDAGVERBLIJF BEVEREN

  NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF TE BEVEREN laureaat architectuurwedstrijd 2020 i.s.m. landschapsbureau Kollektif, ingenieursbureau Stabitec, ingenieursbureau Provoost en bureau akoestiek EVA Internationaal Het…

 • KANTOOR ZEEBRUGGE

  Nieuw kantoorgebouw voor BTB Zeebrugge

 • WONING V

  Nieuwbouw eengezinswoning te Koksijde.

 • AMSAB

  Nieuwe tentoonstellingsruimte en leeszaal voor het Instituut voor Sociale Archeologie te Gent

 • LEESZALEN EN BELVEDERE BKT

  Recent werd de restauratie van het interieur van de grote leeszalen en de belvedère afgerond.

BARO ARCHITECTUUR

ARCHITECTURALE VISIE

Iedere opdracht begint steeds met de kritische analyse omtrent de noodzakelijkheid en de juistheid van het bouwprogramma, met de onvermijdelijke vraag naar de noodzakelijk van het materialiseren van het programma in een gebouw.

De zeer grote densiteit waarin wij leven noodzaakt ons iedere vierkante meter vrije ruimte die wordt ingenomen door gebouwen af te wegen op zijn noodzakelijkheid.

Een gebouw is steeds het resultaat van de invloeden van zijn omgeving. Als architect zal men die invloeden aanwenden of afwijzen. Voor niet-representatieve gebouwen betekent het bouwen binnen een verstedelijkte context zich schikken naar de context, bouwen buiten een verstedelijkte context laat een vrijere vormentaal toe.

Een goed en duurzaam gebouw kan pas tot stand komen via een intensieve dialoog met de bouwheer. Deze dialoog zal de creativiteit niet doden, maar ze voeden.

EEN INTEGRALE VISIE OP DUURZAAM BOUWEN

Een constante in onze ontwerpen is het zoeken naar een laag energieverbruik.

Rationeel Energie Gebruik wordt heden ten dage te pas en te onpas gebruikt om een gebouw als duurzaam en hedendaags te laten doorgaan. Het concept wordt veelal vereenzelvigd met de toepassing van dure en gesofistikeerde technische installaties. Dit kán in bepaalde gevallen terecht zijn - voornamelijk in grootschalige, stedelijke bouwvolumes - maar in een open en landelijke omgeving is REG in de eerste plaats een veel ruimer begrip, dat terug gaat naar de basislogica, het gezond verstand, van het wonen en het verblijven.

Specifieke technische ingrepen dienen dan nog om een gebouw dat reeds energievriendelijk is, bij te sturen en te beheren, en dat steeds in functie van zijn specifieke bestemming.

De nieuwe wetgeving op de energieprestatieregelgeving zal deze visie op de omgang met energie in onze leef- en woonfuncties verder ondersteunen.

VERTROUWDHEID MET DE OPRICHTING VAN GEBOUWEN VOOR OPENBARE BESTUREN EN SCHOOLGEBOUWEN

Zoals uit de Portfolio duidelijk zal blijken, is Baro reeds tientallen jaren actief in de sector voor algemeen nut. Een belangrijk aandeel van het werk van Baro situeert zich in de scholenbouw. Voor een gedetailleerde informatie van de referentiewerken verwijzen we dan ook naar de portfolio.

Baro is sinds jaar en dag bezig met scholenbouw. André Bauwens heeft een belangrijke tijd de scholen voor Stad Gent opgevolgd, daarnaast werden tal van scholen gebouwd, onder meer voor het GO!.

Binnen de nieuwe context van het dBFM programma Scholen van Morgen werd BARO omwille van zijn specifieke expertise aangezocht door aannemersgroep Van Laere – Jan De Nul om voor al hun projecten in het kader van Scholen van Morgen op te treden als adviserend architect.

team

Nieuws